John Fletcher

Yes

Trustee

Term (2023 - 2027) jfletcher@chathamil.gov